Результати участі України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та Програмі наукових досліджень та навчання Євратом за період 2014-2018 роки

20 березня 2015 року у м. Києві вчинено Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Горизонт 2020» – Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020), яку ратифікованої Верховною Радою України 15 липня 2015 року.

Українські учасники активно беруть участь у програмі «Горизонт 2020». За останніми даними ЄК, станом на листопад 2018 року проведено 527 конкурсів. За підсумками цих конкурсів (2014 – 2018 роки) для 100 українських організацій-учасників програми «Горизонт 2020» (загалом 145 участей у програмі) передбачено фінансування 114 проектних пропозицій у основному списку на суму 20,84 млн. євро, 16 з яких координуються українськими організаціями.

Загалом у період з 2014 по 2018 роки 694 українські установи та організації (1832 участі у програмі) подали на розгляд 1434 проектні пропозиції.

Спільні проекти в рамках програми «Горизонт 2020» реалізуються за різними тематичними напрямами програми. Найбільша кількість проектних пропозицій за такими напрямами:

 • дії Марії Складовської-Кюрі (40 проектних пропозицій, 56 участей);
 • розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт (8 проектних пропозицій, 15 участей);
 • безпечна, чиста та ефективна енергетика (12 проектних пропозицій, 14 участей);
 • клімат, навколишнє середовище, ефективне використання ресурсів і сировини (8 проектних пропозицій, 8 участей);
 • Європа у мінливому світі – інклюзивні, інноваційні та свідомі суспільства (6 проектних пропозицій, 7 участей);
 • продовольча безпека; сталий розвиток сільського та лісового господарства; морські, приморські ресурси та внутрішні води (7 проектних пропозицій, 7 участей);
 • науково-дослідницькі інфраструктури (6 проектних пропозицій, 6 участей).

Найбільша кількість організацій, які беруть участь у програмі «Горизонт 2020» з приватного сектору. Загалом, статистика української участі в «Горизонт 2020» за типом організації така:

 • приватні прибуткові організації (47 організацій, 60 участей);
 • науково-дослідницькі організації (26 організацій, 37 участей);
 • заклади вищої освіти (20 організацій, 37 участей);
 • інші організації (4 організації, 8 участей);
 • державні органи (3 організації, 3 участі).

Підготовлено МОНУ, джерело інформації: CORDA (ЄК)