Програми для МСП

Інструмент для малого та середнього бізнесу
Горизонт 2020 – інструменти для МСП, доступ до фінансування
SME Instrument annotated template A4SMEs
Доступ до фінансування

Інструмент, що діє в рамках компоненту Г2020 «Індустріальне лідерство», надає змогу компаніям і іншим видам організацій, діяльність яких спрямована на дослідження та інновації, отримати доступ до фінансових інструментів на кшталт позики, гарантії,  контр-гарантії, часткове фінансування, тощо.

Скористатися таким інструментом можуть не лише МСП, але і дослідницькі центри, університети, громадсько-приватні партнерства, компанії та проекти спеціального призначення, спільні підприємства, тощо.

Підтримка надається головним чином інноваційним установам (іноді мікропідприємствам), особливо на стадії старт-апу або виходу на нові ринки.

Пріоритетом на 2016-2017 роки залишається, як і раніше, сильний акцент на бізнес-структури. Фінансові інструменти Г2020 співпрацюють у тісному контакті з подібними інструментами Програми конкурентоздатності підприємств та МСП (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME).  Крім того, після оголошення Інвестиційного плану для Європи будуть налагоджені тісні зв’язки з Європейським фондом стратегічних інвестицій (European Fund for Strategic Investments (EFSI) для отримання максимального результату.

Позики та часткове фінансування надаються за необхідності, хоча пріоритети певних галузей або європейських програм спрямовані на те, щоб зробити можливим залучати фінансування, включаючи частину внеску певних органів управління у програму Європейського структурного та інвестиційного фонду. Компанії та інші установи з країн-членів ЄС та країн, асоційованих до Г2020, можуть бути бенефіціарами за цим інструментом, якщо не вказано інше.

Європейський інвестиційний банк (European Investment Bank (EIB) та Європейський інвестиційний фонд (European Investment Fund (EIF) відіграють важливу роль в імплементації кожного фінансового інструменту від імені ЄК або у співпраці з ЄК. Для Європейського інвестиційного фонду ця роль включає в себе оголошення конкурсів для відбору  фінансових посередників, таких як банки або інших фондів, які надають позики МСП або інвестують в їх діяльність. Натомість Європейський інвестиційний банк надає позики напряму, використовуючи фінансових посередників для підтримки середніх та великих підприємств. Наразі відбуваються переговори з іншими фінансовими інституціями подібного роду, тому не виключено, що у майбутньому до Європейського інвестиційного банку та Європейського інвестиційного фонду приєднаються й інші.

Більше того, Європейський інвестиційний банк та Генеральний директорат з досліджень та інновацій створили позикову платформу «Шість простих кроків до позикового фінансування» для легшого доступу до інформації щодо Європейських фінансових рішень для інноваційних проектів. Детальніше: http://helpingyouinnovate.eib.org.

Наразі відкритим залишається конкурс CBBA-01-2016: Awareness-raising and capacity-building for business angels and other early-stage investors; кінцевий термін подачі проектних заявок – 16 лютого 2016 року.

Проектні пропозиції повинні враховувати наступні аспекти:

  • Рівень фінансування на ранній стадії, гравців на ринку та динаміку в країнах-членах ЄС та асоційованих до Г2020;
  • Надання експертизи та фінансування інвесторами;
  • Збільшений попит на початковий ризиковий капітал для бізнес-підприємств.

а також повинні:

  • Розробити стратегію нарощування потенціалу і подальшого плану імплементації, використовуючи технології, наприклад кампанії по підвищенню рівня обізнаності, тренінги, семінари, курси, навчальні матеріали (зокрема, через соціальні медіа), а також трансфер знань та успішних прикладів;
  • Підтвердити план реалізації зацікавленими сторонами;
  • Виконати план реалізації;
  • Зробити огляд внеску плану реалізації і, можливо, адаптувати цю схему.

Проектні пропозиції повинні також вказати, яким чином потрібно забезпечити безперервність дії після реалізації проекту. Учасники повинні продемонструвати глибокі знання в бізнес-інвестиціях та загальних бізнес процесах на ранніх стадіях, мати доведений досвід у конкретних галузях та нарощуванні потенціалу.

Проект повинен тривати не довше 3 років.

Очікуваний внесок:

  • Чітка, зрозуміла стратегія нарощування потенціалу на початковому рівні інвестицій у Європі;
  • Високий рівень початкової експертизи у Європі;
  • Збільшена кількість початкових інвестицій у Європі, включаючи транскордонні інвестиції.

Проектні пропозиції подаються на Порталі для учасників в електронному вигляді (стандартна форма подачі доступна для перегляду на сторінці конкретного конкурсу). Вимоги до учасників, створенню консорціуму, інші специфічні вимоги знаходяться у Робочій програмі на сторінці кожного конкурсу.

Корисні посилання
Доступ до фінансування: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
Відкриті конкурси: Participant Portal – Funding Opportunities – Calls H2020 – Access to risk finance
Правила участі:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
Приклади успішних практик доступу до фінансування у різних країнах: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/551/497

Національний контактний пункт Доступ до фінансування:
Національний інформаційний центр зі співробітництва  з ЄС у сфері науки і технологій
03680, м. Київ, вул. Горького 180, оф. 801
Тел.: +38 044 5290332
E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua
Web: www.fp7-ncp.kiev.ua
Контактні особи: Коваль Олена (директор), Мельник Олена (головний спеціаліст)