Правила участі

Горизонт 2020 — це рамкова програма з наукових досліджень та інновацій Європейського Союзу, розпочата у 2014 р. Вона об’єднує:

 • Рамкові програми з досліджень і технологічного розвитку (Framework Programme for Research and Technical Development);
 • Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP);
 • Європейський інститут інновацій та технологій (European Institute of Innovation and Technologies – ЕІТ).

Горизонт 2020 має ряд характеристик, які дозволяють відповідати цілям сприяння економічному розвитку та боротися з соціальними викликами:

 • Значне спрощення фінансування завдяки спрощенню структури програми, розробці одного набору правил, скорочення бюрократії завдяки простій схемі відшкодування витрат, запровадженню «єдиного підходу» для учасників, скороченню роботи з паперами при підготовці пропозицій, рідшому проведенню перевірок та аудитів із загальною метою зменшити середній час на видачу гранту до 100 днів;
 • Інтеграція досліджень та інновацій завдяки забезпеченню безперешкодного та узгодженого фінансування від ідеї до виходу на ринок;
 • Збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до ринку, що веде до прямого економічного стимулювання;
 • Зосередження на розвитку бізнес можливостей з зосередженням на «суспільних викликах»;
 • Надання більших можливостей новим учасникам та молодим перспективним науковцям для просування своїх ідей та одержання фінансування.

Загальні умови

Для участі у програмі необхідно задовольнити мінімальні умови:

 • у проекті повинно брати участь не менше трьох юридичних осіб (будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або асоційованій країні);
 • кожна з таких трьох юридичних осіб має бути заснована в трьох окремих країнах ЄС або асоційованій країні;
 • усі три юридичні особи мають бути незалежними одна від одної.

Право на фінансування від ЄС мають такі учасники:

 • будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або асоційованій країні
 • будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;
 • будь-яка юридична особа, заснована в третій країні, визначеній у робочій програмі.
 • одна юридична особа в ERC, mobility programme SME instrument

Додаткові умови формуються у відповідності до робочої програми чи спеціальної програми (включаючи і кількість, і країни-учасниці)

REGULATION (EU) No 1290/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)” and repealing Regulation (EC) No 1906/2006

 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf 

Інформацію про відкриті конкурси, робочі програми або іншу корисну інформацію можна знайти на наступних ресурсах:

RESEARCH on EUROPA: http://ec.europa.eu/research
PARTICIPANT PORTAL: http://ec.europa.eu/research/participants/portal
CORDIS: http://cordis.europa.eu