Мережа НКП України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 17.08.2020 р. № 1063

Перелік національних контактних пунктів Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичними напрямами

 

№ з/п Назва національного контактного пункту за тематичним напрямом Установа/

організація/

підприємство, на базі якої створено НКП

Керівник національного контактного пункту Контактні дані
1 Національний координатор національних контактних пунктів

 

National NCP Coordinator

Міністерство освіти та науки України Чернюк Віталій Іванович Vitalii Cherniuk

Ministry of Education and Science of Ukraine

 

16, Taras Shevchenko boulevard, Kyiv, Ukraine, 01601

Tel./fax: +380442878261

E-mail:

cherniuk@mon.gov.ua

2 Юридичні та фінансові аспекти

 

Legal and Financial aspects

Міністерство освіти і науки України

 

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

 

Національний інформаційний центр

зі співробітництва з ЄС у сфері науки

та технологій

Коваль Олена

Віталіївна

Olena Koval

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation

 

180, Antonovycha St., Room 801, Kyiv, Ukraine, 03680

Tel./fax: +380445290332

+380675035962

E-mail:

nip@fp7-ncp.kiev.ua

e-koval-ncp@outlook.com

3 Доступ до фінансування

 

Access to Finance

Міністерство освіти і науки України

 

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

 

Національний інформаційний центр

зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій

Коваль Олена

Віталіївна

Olena Koval

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation

 

180, Antonovycha St., Room 801, Kyiv, Ukraine, 03680

Tel./fax: +380445290332

E-mail:

nip@fp7-ncp.kiev.ua

e-koval-ncp@outlook.com

4 Розповсюдження досконалості та поширення участі у програмі «Горизонт 2020»

 

Spreading Excellence and Widening Participation under Horizon 2020

Міністерство освіти і науки України

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

Горностай Наталія Ігорівна Hornostai Nataliia

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation

 

180, Antonovycha St., Room 20, Kyiv, Ukraine, 03680

Tel./fax: +380973002179

E-mail: nataliggg@ukr.net

5 Безпечна, чиста та ефективна енергетика

 

Secure, clean and efficient energy

Інститут проблем машинобудування

ім. А. М. Підгорного НАН України

Тарелін Андрій

Анатолійович

Andriy Tarelin

A. M. Pidgorny Institute for Techanical Engineering Problems of NASU 2/10

 

Dmytra Pozharskoho St.,

Kharkiv, Ukraine, 61046

Tel./fax: +380503237397

E-mail:  tarel@ukr.net

6 Безпечна, чиста та ефективна енергетика

 

Secure, clean and efficient energy

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

Воронич Артур

Романович

Artur Voronych

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

 

15, Karpatska St., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76019

Tel./fax: +380500729640

E-mail:

a.voronych@nung.edu.ua

7 Безпечна, чиста та ефективна енергетика

 

Secure, clean and efficient energy

Національний гірничий університет Дичковський Роман

Омелянович

Roman Dychkovskiy

National Mining University

 

19, Yavornytsky St., Dnipro, Ukraine, 49000

Tel./fax: +380985233306

E-mail:

dychkovskyi.r.o@nmu.one

8 Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи

 

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАНУ Чемерис

Олександр

Анатолійович

Oleksandr Chemerys

Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering

 

15 General Naumov Street,

Kyiv-164, Ukraine, 03164

Tel./fax: +380506039225

E-mail:

a.a.chemeris@gmail.com

 

9 Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи

 

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Національний Університет “Києво-Могилянська академія” Кострова Людмила Іванівна Liudmyla Kostrova

National University of Kyiv-Mohyla Academy

 

2, Skovorody St., Kyiv, Ukraine, 04655

Tel./fax: +380674035897

E-mail: kostrova@ukma.edu.ua

 

10 Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри

 

Marie Sklodowska-Curie actions

Центр досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України Шахбазян

Карина

Суренівна

Karina Shakhbazyan

Center for Intellectual Property Studies and Technology Transfer NAS of Ukraine

 

54, Volodymyrska St.,

Kyiv, Ukraine, 01601

Tel./fax: +380442396759

E-mail: karina@nas.gov.ua

 

11 Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри

 

Marie Sklodowska-Curie actions

Національний  університет «Львівська політехніка» Лазько Галина

Вікторівна

 

Halyna Lazko

Lviv Polytechnic National University

 

12, Stepan Bandera St., Lviv, Ukraine, 79013

Tel./fax: +380322582746

E-mail: lazko@lp.edu.ua

12 Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри

 

Marie Sklodowska-Curie actions

Донецький національний університет

імені Василя Стуса

Шкурат Марія Євгенівна Mariia Shkurat

Vasyl Stus Donetsk National University

 

21, 600-richa St., Vinnytsa, Ukraine, 21021

Tel./fax: +380952548754

E-mail: m.shkurat@donnu.edu.ua

13 Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри

 

Marie Sklodowska-Curie actions

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Авраменко Тетяна Григорівна Tetiana Avramenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

64/13, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel./fax: +380671017164

E-mail: avramenkotg@gmail.com

14 Європейські дослідницькі інфраструктури

 

Research infrastructures

 

ДУ «Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України» Гороховатська

Марина

Ярославівна

Maryna Gorokhovatska

The National Academy of Science of Ukraine

 

01030, Kyiv, Volodymyrska, 54

Tel./fax: +380442396498

+380508141133

E-mail: mgor@nas.gov.ua

15 Європейська Рада досліджень

 

European Research Council

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» Євтухова Тетяна Іванівна Yevtukhovа Tetianа

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation

 

180, Antonovycha St., Room 20, Kyiv, Ukraine, 03680

Tel./fax: +380956565015

E-mail:  t_tаtіv@ukr.net

16 Європейська Рада досліджень

 

European Research Council

Інститут молекулярної біології та генетики

НАН України

 

 

Міщук Яніна

Ромуальдівна

Yanina Mishchuk

Institute of Molecular biology and Genetics

of National Academy of Sciences of Ukraine

 

150, Zabolotnogo St., Kyiv 143, Ukraine, 03680

Tel./fax:  +380442000354;

+380501777670

E-mail: mishchuk@imbg.org.ua

17 Здоров’я, демографічні зміни та добробут

 

Health, demographic change and wellbeing

Сумський державний університет Погорєлов Максим Володимирович Maksym Pogorielov

Sumy State University

 

2, Rimskiy-Korsakov St., Sumy, Ukraine, 40002

Tel./fax: +380669005448

E-mail: m.pogorielov@gmail.com

18 Здоров’я, демографічні зміни та добробут

 

Health, demographic change and wellbeing

ДУ «Науковий центр з медико-біотехнічних

проблем НАН України»

Смалько Петро

Якович

Peter Smalko

National Scientific Centre for Medical and Biotechnical Research of NASU

 

54, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel./fax: +380639647049

E-mail: petro.smalko@gmail.com

19 Здоров’я, демографічні зміни та добробут

 

Health, demographic change and wellbeing

Ужгородський національний університет Симочко Таїсія

Михайлівна

Tayisiya Symochko

Uzhhorod National University

 

46, Pidgirna St., Uzhhorod, Ukraine, 88000

Tel./fax: +380503729950

E-mail: tayiss@gmail.com

20 Інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

 

Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Львівський національний університет

імені Івана Франка

Заремба Оксана

Іванівна

Oksana Zaremba

Ivan Franko National University of Lviv

 

1, Universytetska St., Lviv, Ukraine, 79000

Tel./fax: +380976170446

E-mail:

oksanazaremba@gmail.com

21 Інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

 

Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Національний університет

«Києво-Могилянська академія»

Кострова  Людмила Іванівна Liudmyla Kostorova

National University of Kyiv-Mohyla Academy

 

2, Skovorody St., Kyiv, Ukraine, 04655

Tel./fax:+380674035897

E-mail: kostrova@ukma.edu.ua

22 Інформаційні та комунікаційні технології

 

Information and Communication Technologies

Національний технічний університет

України «Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Шукаєв Сергій

Миколайович

Sergiy Shukayev

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

 

37, Peremohy Ave., Kyiv, Ukraine, 03056

Tel./fax: +380442048277

E-mail: s.shukayev@kpi.ua

23 Інформаційні та комунікаційні технології

Information and Communication Technologies

Національний університет «Львівська політехніка» Кульчицький Іван Іванович Ivan Kulchytsky

Lviv Polytechnic National University

 

12, Stepan Bandera St., Lviv, Ukraine, 79013

Tel./fax: +380509292396

E-mail: kul.ivan@gmail.com

24 Клімат, оточуюче середовище та ефективність використання ресурсів і сировинні матеріали

 

Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Національний технічний університет

України «Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського»

Пятова Анжела В’ячеславівна Angela Piatova

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

 

37, Peremohy Ave., Kyiv, Ukraine, 03056

Tel./fax: +380442048019

+380973113670

E-mail: a.piatova@kpi.ua

25 Космос

 

Space

Дніпровський національний університет

імені Олеся Гончара

Алексєєнко Сергій

Вікторович

Serhii Alekseenko

Dnipro National University

 

72, Gagarina Avenue, Dnipro, Ukraine, 49010

Tel./fax: +380504808503

E-mail: ncpdnu@ukr.net

26 Космос

 

Space

Державне космічне агентство України Торлак Юрій Федорович Yuriy Torlak

State Space Agency of Ukraine

8 Moskovska St., Kyiv, Ukraine, 01010

Tel./fax: +380442816284

+380932936003

E-mail: torlak.yuriy@gmail.com

27 Майбутні і нові технології

 

Future and Emerging Technologies

Львівський національний університет

імені Івана Франка

Заремба Оксана

Іванівна

Oksana Zaremba

Ivan Franko National University of Lviv

 

1, Universytetska St., Lviv, Ukraine, 79000

Tel./fax: +380976170446

E-mail: oksanazaremba@gmail.com

28 Малі та середні підприємства

 

Innovation in SMEs

Центральноукраїнський національний

технічний університет

Котенко Тетяна

Миколаївна

Tetiana Kotenko

Central-Ukrainian National

Technical University

 

8, Universytetsky Lane,

Kropivnitskiy, Ukraine, 25030

Tel./fax: +380506840373

E-mail: kntu.inintex@gmail.com

29 Малі та середні підприємства

 

Innovation in SMEs

Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України

Рубель Олег Євгенович Oleg Rubel

Institute for Market Problems and Economic-and-Ecological Research

 

29, Frantsuzkiy Blvd., Odessa, Ukraine, 65044

Tel./fax: +380487090448

+380674894265

E-mail: rubeloleg@gmail.com

30 Наука з та для суспільства

Science & Society

 

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України» Каплинський Олександр В’ячеславович Oleksandr Kaplynskyy

G. M. Dobrov Center for Studying R&D Potential and Science History of NASU

 

60, Taras Shevchenko boulevard, Kyiv, Ukraine, 01601

Tel./fax: +380668462596

+380442369929

E-mail: sunsei@ukr.net

31 Нанотехнології, сучасні матеріали, біоматеріали, передові технології виробництва та обробки

 

Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing And Processing

Інститут проблем матеріалознавства

ім. І. М. Францевича НАН України

Білан Ірина

Іванівна

Iryna Bilan

I. M. Frantsevich Insitute for problems of Material Sciences of NASU

 

3, Krzhizhanovskogo St., Kyiv, Ukraine, 03680

Tel./fax: +380681213826

E-mail: belanira2014@gmail.com

32 Нанотехнології, сучасні матеріали, біоматеріали, передові технології виробництва та обробки

 

Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing And Processing

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Халавка Юрій

Богданович

Yuriy Khalavka

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

 

2, Kotsubinsky St., Chernivtsi, Ukraine, 58012

Tel./fax: +380958620997

E-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua

33 Нанотехнології, сучасні матеріали, біоматеріали, передові технології виробництва та обробки

 

Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing And Processing

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Никируй Любомир Іванович Lyubomyr Nykyruy

Vasyl Stefanyk  Precarpathian National University

 

57, Shevchenko St., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018

Tel./fax: +380956991785

E-mail:

lyubomyr.nykyruy@pnu.edu.ua

34 Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт

 

Smart, green and integrated transport

Національний транспортний університет Дмитрієв Микола Миколайович Mykola Dmytriev

National Transport University

 

1, Suvorova St., Kyiv, Ukraine, 01010

Tel./fax: +380442808448

35 Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка

 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

Національний університет біоресурсів і природокористуван-ня України Калачнюк

Лілія Григорівна

Liliia Kalachniuk

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

 

15, Heroyiv Oborony St., Kyiv, Ukraine, 03041

Tel./fax: +380635815331

E-mail:

lilkalachnyuk@gmail.com

36 Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка

 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

Ужгородський національний університет Симочко

Таїсія Михайлівна

Taisiia Symochko Uzhhorod National University

 

46, Pidgirna St., Uzhhorod,

Ukraine, 88000

Tel./fax:+380503729950

E-mail: tayiss@gmail.com

 

37 Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка

 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

Одеський національний університет

ім. І. І. Мечникова

Степанова

Тетяна

Юріївна

Tetyana Stepanova

I. Mechnikov Odesa National University

 

2, Dvoryanska St., Odesa, Ukraine, 65082

Tel./fax: +380487317151

+ 380677258572

E-mail: Ncp.h2020@onu.edu.ua

 

38 Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка

 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» Ісаєнков Станіслав Валентинович Isaienkov Stanislav

Institute of Food, Biotechnology and Genomics NAS of Ukraine

 

2a, Osipovskogo St., Kyiv, Ukraine, 04123

E-mail:

stan.isayenkov@gmail.com

39 Євратом

 

Euratom

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Волобуєв Олександр Васильович Oleksandr Volobuyev

National Science Center

Kharkov Institute of Physics and Technology

 

1, Akademicheskaya St., Kharkov, Ukraine, 61108

Tel./fax: +380444241442

E-mail: Volobuyev@nas.gov.ua