Мережа НКП України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 02.09.2016 р. № 1068

Перелік національних контактних пунктів Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичними напрямами

№ з/п Назва національного контактного пункту за тематичним напрямом Установа/організація /підприємство, на базі якої створено НКП Керівник національного контактного пункту Контактні дані
1 Національний координатор національних контактних пунктів

National NCP Coordinator

Міністерство освіти і науки України Шаповал Стелла Степанівна Stella Shapoval

Deputy Head of the International Cooperation and European Integration Department, Ministry of Education and Science of Ukraine

16 Shevchenko Blvd., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel.: +380442878233

E-mail: s_shapoval@mon.gov.ua

2 Юридичні та фінансові аспекти

Legal and Financial aspects

Міністерство освіти і науки

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій

Коваль Олена Віталіївна Olena Koval

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation

180 Antonovycha St., Room 801, Kyiv, Ukraine, 03680

Tel/fax: +380445290332

E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua

o.koval@h2020.com.ua

3 Доступ до фінансування

Access to Finance

Міністерство освіти і науки

ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України»

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій

Коваль Олена Віталіївна Olena Koval

National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation

180 Antonovycha St., Room 801, Kyiv, Ukraine, 03680

Tel/fax: +380445290332

E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua

o.koval@h2020.com.ua

4,5,6,7 Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри

Marie Sklodowska-Curie actions on skills, training and career development

Центр інтелектуальної власності та передачі технологій

НАН України

Шахбазян Карина Суренівна Karina Shakhbazyan

Center for intellectual property and technology transfer of NASU

54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel.: +380442396759

E-mail: karina@nas.gov.ua

Київський національний університет імені

Тараса Шевченка

Ушаков Микола Володимирович Mykola Ushakov

Taras Shevchenko National University of Kyiv

64/13, Volodymyrska St., Kyiv,

Ukraine, 01601

Tel./fax: +380445213541,

+380445265343, моб. 067 2764352

E-mail: n.v.ushakov@gmail.com

Донецький національний університет імені

Василя Стуса

Савкевич Олексій Володимирович Oleksiy Savkevych,

Donetsk National University

21 600-richa St., Vinnytsa, Ukraine, 21021

Tel.: +380634777620,

+380504715448

E-mail: savkevych@donnu.edu.ua; savkevych@gmail.com

Національний університет «Львівська політехніка» Лазько Галина Вікторівна Halyna Lazko

Lviv Polytechnic National University

12 Stepan Bandera St., Lviv, Ukraine, 79013

Tel.: +380322582746

E-mail: lazko@lp.edu.ua

8 Європейські дослідницькі інфраструктури

European Research Infrastructures

Інноваційний центр НАН України Гороховатська Марина Ярославівна Maryna Gorokhovatska

Innovation center of NASU

54 Volodymyrska St., Kyiv,

Ukraine, 01601

Tel.: +380442396498

E-mail: mgor@nas.gov.ua

9,10,11 Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва

Nanotechnologies,

advanced materials and advanced manufacturing and processing

Інститут проблем матеріалознавства

ім. І. М. Францевича

НАН України

Білан Ірина Іванівна Iryna Bilan

I.M. Frantsevich Insitute for problems of Material Sciences of NASU

3 Krzhizhanovskogo St., Kyiv,

Ukraine, 03680

Tel.: +380444241458

E-mail:belanira2014@gmail.com

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Никируй Любомир Іванович Lyubomyr Nykyruy

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

57 Shevchenko St.,

Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018

Tel: +380956991785

E-mail: lyubomyr.nykyruy@gmail.com

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Халавка Юрій Богданович Yuriy Khalavka

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

2 Kotsubinsky St., Chernivtsi,

Ukraine, 58012

Tel.: +380372584745

E-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua

12,13,14 Здоров’я, демографічні зміни та добробут

Health, demographic change and wellbeing

Національний науковий центр з медико – біотехнічних проблем

НАН України

Смалько Петро Якович Peter Smalko

National Scientific Centre for Medical and Biotechnical Research of NASU

54 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601

Tel.: +380442396623

E-mail: peter_smalko@voliacable.com

Ужгородський національний університет Симочко Таїсія Михайлівна Tayisiya Symochko

Uzhhorod National University

46, Pidgirna St., Uzhhorod, Ukraine, 88000

Tel.:+380503729950

E-mail: tayiss@gmail.com

Web-site: http://ncp-uzhnu.net.ua/

Сумський державний університет Погорєлов Максим Володимирович Pogorielov Maksym

Sumy State University

2, Rimskiy-Korsakov St., Sumy, Ukraine, 40002

Tel.:+380669005448

E-mail: m.pogorielov@gmail.com

Web-site: http://horizon2020.sumdu.edu.ua

15,16,17 Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка

Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy & Biotechnology

Ужгородський національний університет Симочко Таїсія Михайлівна Tayisiya Symochko

Uzhhorod National University

46, Pidgirna St., Uzhhorod,

Ukraine, 88000

Tel.:+380503729950

E-mail: tayiss@gmail.com

Web-site: http://ncp-uzhnu.net.ua/

Одеський національний університет

ім. І. І. Мечникова

Степанова Тетяна Юріївна Tetyana Stepanova

I. I. Mechnikov Odesa National University

2 Dvoryanska St., Odesa, Ukraine, 65082

Tel.: +380487317151;

+380487023113

E-mail: tanya.stepanova@onu.edu.ua

ncp.h2020@onu.edu.ua

Web-site: horizon.onu.edu.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування України Калачнюк Лілія Григорівна Liliya Kalachnyuk

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

15 Heroyiv Oborony St.,

Kyiv, Ukraine, 03041

Tel.: +380445278231

E-mail: kalachnyuk_liliya@nubip.edu.ua; lilkalachnyuk@gmail.com

18,19,20 Безпечна, чиста та ефективна енергетика

Secure, clean and efficient energy

Інститут проблем машинобудування

ім. А.М. Підгорного

НАН України

Тарелін Андрій Анатолійович Andriy Tarelin

A.M. Pidgorny Institute for Techanical Engineering Problems of NASU

2/10 Dmytra Pozharskoho St., Kharkiv, Ukraine, 61046

Tel.: +380573494721

E-mail: tarel@ukr.net

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Воронич Артур Романович Artur Voronych

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

15 Karpatska St., Ivano-Frankivsk, ,

Ukraine, 76019

Tel.: +380342727178

+380500729640

E-mail: a.voronych@nung.edu.ua

ncp_energy@nung.edu.ua

Національний гірничий університет Дичковський Роман Омелянович Roman Dychkovskiy

National Mining University

19 Yavornytsky St., Dnipro,

Ukraine, 49000

Tel.: +38 0567446214

Fax: +38 0562473209

E-mail: dichre@yahoo.com

21 Малі та середні підприємства

Small and medium enterprises

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Рубель Олег Євгенович Oleg Rubel

Institute for Market Problems and Economic-and-Ecological Research

29 Frantsuzkiy Blvd., Odessa,

Ukraine, 65044

Tel: +38 048 7223296

E-mail:rubel@farlep.net; rubeloleg@gmail.com

22 Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали

Climate action, resource efficiency and raw materials

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Огородник Євген Анатолійович Evgen Ogorodnyk

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

37 Peremohy Ave, Kyiv, Ukraine, 03056

Tel.: +380442048475

E-mail: ogo55@ukr.net

23,24 Європейська Рада досліджень

European Research Council

Інститут молекулярної біології та генетики

НАН України

Міщук Яніна Ромуальдівна Yanina Mishchuk

Institute of Molecular Biology and Genetics of National Academy of Sciences of Ukraine

150 Zabolotnogo St., Kyiv – 143,

Ukraine, 03680

Tel.: +380 44 526 11 69

Fax: +380445260759

+380501777670

E-mail: mishchuk@imbg.org.ua

Державний фонд фундаментальних досліджень Андрущенко Валентина Борисівна Valentyna Andrushchenko

The State Fund For Fundamental Research of Ukraine

16, Shevchenko blvd., Kyiv – 601,

Ukraine, 01601

Tel.: +380442463929

Fax.: +380442878278

e-mail: andrus@dffd.gov.ua

25,26 Інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства

Inclusive, innovative and reflective societies

Національний університет «Києво-Могилянська академія» Ткачук Надія Володимирівна Tkachuk Nadiia

National University of Kyiv-Mohyla Academy

2 Skovorody St., Kyiv, Ukraine, 04655

Tel.:+380444636974

Mobile: +380934054645

E-mail: morshnanv@ukma.edu.ua»

Львівський національний університет імені Івана Франка Заремба Оксана Іванівна Oksana Zaremba

Ivan Franko National University of Lviv

1 Universytetska St., Lviv, Ukraine, 79000

Tel.: +380934846131

0976170446

E-mail: oksanazaremba@gmail.com

27 Майбутні і нові технології

Future and Emerging Technologies

Львівський національний університет імені Івана Франка Зарембa Оксанa Іванівна Oksana Zaremba

Ivan Franko National University of Lviv

1 Universytetska St., Lviv,

Ukraine, 79000

Tel.: +380934846131

E-mail: oksanazaremba@gmail.com

28,29 Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт

Smart, green and integrated transport

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Рибальченко Ігор Анатолійович Igor Rybalchenko

National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

17 Chkalova St., Kharkiv, Ukraine, 61070

Tel.: +380577884060;

+380577884022

E-mail: iar@khai.edu

Національний транспортний університет Дмитрієв Микола Миколайович Mykola Dmytriev

National Transport University

1 Suvorova St., Kyiv, Ukraine, 01010

Tel.: +380442808448

E-mail: ntu.dnn327@ukr.net

30,31 Інформаційні та комунікаційні технології

Information and Communication Technologies (ICT)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Шукаєв Сергій Миколайович Sergiy Shukayev

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

37 Peremohy Ave, Kyiv, Ukraine, 03056

Tel.: +380442048019

E-mail: s.shukayev@kpi.ua

Національний університет «Львівська політехніка» Кульчицький Іван

Іванович

Ivan Kulchytsky

Lviv Polytechnic National University

12 Stepan Bandera St., Lviv,

Ukraine, 79013

Mobile.: +380509292396

E-mail: kul.ivan@gmail.com

32,33 Космос

Space

Державне космічне агентство України Харитонова Олена Олександрівна Olena Kharytonova

State Space Agency of Ukraine (SSAU)

8 Moskovska St., Kyiv,

Ukraine, 01010

Tel.: +380442816204

E-mail: zaika@nkau.gov.ua

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Алексєєнко Сергій Вікторович Alekseenko Serhii

Oles Honchar

Dnipro National University (DNU)

72 Gagarina Avenue, Dnipro,

Ukraine, 49010

Mobile: +380504808503

E-mail: alexeyenko_sv@ukr.net»

34,35 Безпечні суспільства, захист свобод і безпека громадян Європи

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Національний університет «Києво-Могилянська академія» Ткачук

Надія Володимирівна

Tkachuk Nadiia

National University of Kyiv-Mohyla Academy

2 Skovorody St., Kyiv,

Ukraine, 04655

Tel.:+380444636974

Mobile: +380934054645

E-mail: morshnanv@ukma.edu.ua»

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Чемерис Олександр

Анатолійович

Oleksandr Chemerys

Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering

15 General Naumov Street, Kyiv-164,

Ukraine, 03164

Tel:+380444241442

+380444241063

E-mail:a.a.chemeris@gmail.com

36 Наука з та для суспільства

Science & Society

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки

ім. Г.М. Доброва

НАН Україн

Кот Ольга Вікторівна Olga Kot

G.M.Dobrov Center for Studying R&D Potential and Science History of NASU

60 Taras Shevchenko boulevard, Kyiv,

Ukraine, 01032

Tel.: +380444821478

E-mail: olga.kot.jso@gmail.com

37 Євратом

Euratom

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Волобуєв Олександр Васильович Oleksandr Volobuyev

National Science Center

Kharkov Institute of Physics and Technology

1 Akademicheskaya St., Kharkov,

Ukraine, 61108

Tel.: +38 (057) 335-35-60

E-mail: Volobuyev@nas.gov.ua