Горизонт 2020. Підготовка Робочих програм 2018-2020

Підготовка Робочих програм 2018-2020 почалася в 2016 році з консультацій із зацікавленими сторонами та обговорення з державами-членами щодо пріоритетів.

Результати консультацій було викладено в неофіційних робочих документах, а саме 17 тематичних оглядових документах (17 thematic scoping papers) щодо тематичної спрямованості наступних останніх конкурсів програми Горизонт 2020 (з документами можна ознайомитися за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17_thematic_papers.zip) та одному загальнопрограмному стратегічному документі (overarching document) (з документом можна ознайомитися за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf).

Ухвалення і публікація Робочих програм конкурсів на 2018-2020 роки очікується  2017 року

Обговорення наступних Робочіх програм Горизонт 2020 включала як відкриті публічні консультації через ‘Your Voice in Europe’  (http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2016/index_en.htm) так і відкриті консультації з використанням інших платформ для питань, пов’язаних з ІКТ.

Більш детальну інформацію інформацію про консультації та підготовку нових Робочих програм можна знайти за наступними посиланнями у відповідності до тематичних напрямів Горизонт 2020